พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะะบริเวณรอบศาลเจ้าพ่อพระยาแล

11 ม.ค. 66

วันที่ 11  มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน