พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล

04 ม.ค. 66

วันที่ 4 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล