พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะหลังศาลเจ้าพ่อพญาแล

28 ธ.ค. 65

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะหลังศาลเจ้าพ่อพญาแล