พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณปากทางคลองถม – หนองบัว

24 ต.ค. 65

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณปากทางคลองถม – หนองบัว