พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะรอบสวนสุขภาพหนองบัวและแยกหนองบัวถึงถนนเส้นคลองถม

02 ม.ค. 66

วันที่ 2 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะรอบสวนสุขภาพหนองบัวและแยกหนองบัวถึงถนนเส้นคลองถม