พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาแล

22 ธ.ค. 65

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาแล