พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณถนนสายสวนสาธารณะหนองบัวไปจนถึงตลาดนัดคลองถม

19 ธ.ค. 65

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณถนนสายสวนสาธารณะหนองบัวไปจนถึงตลาดนัดคลองถม