พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะสองข้างทางจากหน้าโรงพยาบาลบ้านเขว้า ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

12 ธ.ค. 65

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะสองข้างทางจากหน้าโรงพยาบาลบ้านเขว้า ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า