พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะสองข้างทางจากปากทางเข้าถนนเทพนิมิตรถึงหน้าสถานีตำรวจอำเภอบ้านเขว้า

05 ธ.ค. 65

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะสองข้างทางจากปากทางเข้าถนนเทพนิมิตรถึงหน้าสถานีตำรวจอำเภอบ้านเขว้า