พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณสวนสาธารณะหลังศาลเจ้าพ่อพระยาแล

19 ต.ค. 65

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณสวนสาธารณะหลังศาลเจ้าพ่อพระยาแล