พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณปากทางถนนเทพนิมิตร-สภ.บ้านเขว้า

21 ต.ค. 65

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณปากทางถนนเทพนิมิตร-สภ.บ้านเขว้า