ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้าเข้า ตรวจ swab หาเชื้อในสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

25 พ.ค. 65

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้าเข้า ตรวจ swab หาเชื้อในสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า