ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า เข้าตรวจ swab โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

18 ก.ค. 65