ประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเลนเจอร์2 อิมแพค เมืองทองธานี

27 มิ.ย. 66