ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ และวางแผนการจัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของเทศบาล แก่คณะกรรมการ “กลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิล”

26 ส.ค. 65

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ และวางแผนการจัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของเทศบาล แก่คณะกรรมการ “กลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิล” จำนวน 42 คน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า(ชั้นล่าง) โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม