ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

04 ก.ค. 65

วันที่ 4 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกท่าน ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า