ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2567

04 ธ.ค. 66

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน
📌ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า