ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2567

11 ก.ค. 67

🩷🌻วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น.🩷🌻
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อมอบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมชั้นล่างเทศบาลตําบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ