ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ 2566-2570

29 ต.ค. 64


วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายธวัช จินชัย ร่วมประชุมกับคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ที่ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านตัวแทนจากชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ร่วมเสนอความเห็นและร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ปีพ.ศ.2566-2570

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :