ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE

08 ก.พ. 66
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม สสอ.บ้านเขว้า