ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

24 พ.ย. 63

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า คณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากภาคประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อพิจารณาโครงการตามความต้องการของประชาชน บรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาฯ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2564