ประชุมคณะกรรมการตลาดเช้า-เย็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

06 ก.ค. 65

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตลาดสดเช้า-เย็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ณ ห้องประชุมชั้นล่างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า