ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565

16 ธ.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :