ประชาสัมพันธ์ รับขยะรีไซเคิล กลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมร่วมใจรีไซเคิล

28 พ.ย. 61

ประชาสัมพันธ์ รับขยะรีไซเคิล กลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมร่วมใจรีไซเคิล (ราย 3 เดือน)

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2561          เวลา  08.00 – 10.00 น.

ณ สวนสาธารณสระหลวง