ประชาสัมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดจำหน่ายสินค้าหลังน้ำท่วมเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 18.00 น. ณ โดมตลาดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

08 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดจำหน่ายสินค้าหลังน้ำท่วมเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 18.00 น. ณ โดมตลาดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า