ประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันออกพรรษา

02 ต.ค. 66