ประชาสัมพันธ์งานวันนัดพบแรงงาน

15 ก.ค. 63

ในวันที่ 16 ก.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ