ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

02 มิ.ย. 66

https://bankhwao.go.th/wp-content/uploads/2023/06/Spot1.mp4.mp4 spot ชุด นางนาก

https://bankhwao.go.th/wp-content/uploads/2023/06/Spot2.mp4.mp4 pot ชุด นางสิบสอง

https://bankhwao.go.th/wp-content/uploads/2023/06/Spot3.mp4.mp4 spot ชุด ทวิภพ(ภาคพิเศษ) 

https://bankhwao.go.th/wp-content/uploads/2023/06/Info1.mp4.mp4 อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

https://bankhwao.go.th/wp-content/uploads/2023/06/Info2.mp4.mp4 ฝากครรภ์เร็ว ปลอดภัยกว่า

https://bankhwao.go.th/wp-content/uploads/2023/06/Info3.mp4 ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

https://bankhwao.go.th/wp-content/uploads/2023/06/Info4.mp4.mp 4 สัญญาณเตือนคลอดกอนกำหนด