ประกาศใช้ราคารกลางงานจัดจ้างของทางราชการโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงโรงสีตาโฮม-บ้านนางจวน ป้องขันธ์)

01 ก.ค. 67

เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงโรงสีตาโฮม-บ้านนางจวน ป้องขันธ์)