ประกาศเปิดประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า(ตลาดสดเช้าและตลาดสดเย็น)ประจำปีงบประมาณ 2564

09 พ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :