ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25 มิ.ย. 67

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จำนวน3รายการ1)