ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

22 ธ.ค. 66