ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

29 มี.ค. 65