ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง การเปิดประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ต.ค. 61