ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562

26 มิ.ย. 62

26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดยนางเกษา มีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562