ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางฯ(ช่วงบ้านนางทองหล่อฯ)ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มี.ค. 67