ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาหมู่ที่14

02 ก.ค. 67

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทิศใต้โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา)