ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านนางเจียมจิตร)ม.2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านนางเจียมจิตร)ม.2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง