ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงร้านสมบุญยานยนต์-บ้านนางบุตรดี)ม.14โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงร้านสมบุญยานยนต์-บ้านนางบุตรดี)ม.14