ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านนายบัณฑิต-นายสมคิด)ม.2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านนายบัณฑิต-นายสมคิด)ม.2