ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านนายประเสริฐ)ม.2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านนายประเสริฐ)ม.2