ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาการวางท่อระบายน้ำฯ(ช่วงหอกระโดดสูง-บ้านพักตำรวจ)ม.1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาการวางท่อระบายน้ำฯ(ช่วงหอกระโดดสูง-บ้านพักตำรวจ)ม.1