ประกาศผู้ชนะราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายทิศตะวันตก ศาลา SML หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ศาลา SML หมู่ที่ 11