ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงตลาดเย็น-วัดมัชฌิมาวาส)

08 ก.ค. 67

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงตลาดเย็น-วัดมัฌิมาวาส)