ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงโรงสีตาโฮม-บ้านนางจวน ป้องขันธ์)หมู่ที่12

04 ก.ค. 67

จ้างเหมาโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงโรงสีตาโฮม-บ้านนางจวน ป้องขันธ์)