ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2781ชัยภูมิ

04 ก.ค. 67

ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2781ชัยภูมิ