ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้าประจำเดือนมิ.ย2567

04 ก.ค. 67

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้าประจำเดือนมิถุนายน2567