ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านใหม่ ซอย4(ช่วงบ้านนายเส็ง ไหชัย)หมู่ที่1

02 ก.ค. 67

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านนายเส็ง ไหชัย)