ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านแม่ทอง-บ้านนายโภคิน)หมู่ที่13

02 ก.ค. 67

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่่วงบ้านแม่ทอง-บ้านายโภคพิน)