ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านนายคณิต ปราบคะเชนทร์)หมู่ที่13

02 ก.ค. 67

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านนายคณิต ปราบคะเชนทร์)